Telefon

456 17 887

Epost

post@yogaundervisning.no

Åpningstider

Etter avtale

budda2
“Be still like a mountain, flow like a great river” Lao-Tzu

Yoga og dets virkninger

Yoga er et helt system av fysiske kroppsøvelser, pusteteknikker og praksis i meditasjon og avspenning som er rettet mot å styrke helheten i mennesket. For flere tusen år tilbake oppdaget yogiene hvordan tanker og følelser påvirker kroppen og hvordan vi kan bruke kroppen til å påvirke vår egen tilstand. Ved å praktisere bestemte stillinger vil musklene tøyes og styrkes slik at kroppen blir mykere, sterkere og mer vital.

Meditasjon og avspenning gjør deg mer våken og bevisst i ditt eget liv og lærer deg å slappe av mentalt og følelesesmessig. Slik kan du møte utfordringene i livet med mer klarhet,overskudd og ro.

De fysiske yogaøvelsene påvirker mer enn muskler og sener.
De stimulerer også indre organer og kjertler i kroppen og bringer balanse mellom alle delene slik at kroppen kan fungere på best mulig måte. Yoga er et system for å ta godt vare på seg selv.

Yogalærerens rolle

En god måte å tilegne seg yogaens mangfoldige sider på er gjennom veiledning fra en lærer med mye egenerfaring. En kyndig yogalærer kan gi deg en veiledning som gjør at du får praktisert yoga med tilstedeværelse og fokus. Samtidig kan læreren inspirere deg til å møte dine egne begrensninger med en åpen og vennlig holdning. De aller fleste opplever også at å gjøre yoga sammen med andre i en yogaklasse gir inspirasjon, energi og glede.

Yogaens opprinnelse

Yoga har sin opprinnelse i India for mer enn fem tusen år siden.

Opprinnelig var yoga en metode for å øke bevisstheten og oppnå åndelig oppvåkning og de fysiske øvelsene en forberedelse for kroppen til å sitte stille i meditasjon. I vesten i dag er mye av fokus flyttet fra de religiøse aspektene av yoga over til de fysiske øvelsene og de helsebringende virkningene som øvelsene gir.

Bredden i den klassiske yoga gjør det mulig å få dekket behov både for deg som ønsker bedre helse og for deg som søker en dypere kontakt med livet og din egen eksistens.

Retning innenfor yoga

Denne retningen innenfor yoga kalles for Hatha yoga eller klassisk yoga og stammer fra den Tantriske yogatradisjon (ca 800 e.Kr) hvor yoga fikk en mer fysisk forankring. Yogi Swami Satyananda fra India gjorde yoga mer tilgjengelig for alle typer mennesker ved å rense bort det religiøse aspektet og beskrive selve yogateknikkene og de virkningene disse øvelsene gir.

Påmelding klikk her!